REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@aliro.pl
2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie aliro towary.
7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Klient może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Klient w tym celu składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to konieczne.
3. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (wraz ze zwracanym towarem) na adres: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@aliro.pl.
4. Klient niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar) wysyła Sprzedawcy towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwracany przez Klienta towar powinien być w formie niezmienionej oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Adres do zwrotu: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk
6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
7. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na numer konta z którego Klient dokonał zapłaty, niezwłocznie (max 7 dni roboczych) od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta,
8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
9. W przypadku odstąpienia do umowy, umowa jest uważana za niezawartą.