REGULAMIN

z dnia 04.01.2023

Regulamin sklepu internetowego aliro.pl

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sklep działający pod adresem www.aliro.pl zwany dalej „Sklepem aliro” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właścicielem Sklepu aliro jest: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Galaktyczna 31E, 80-299 Gdańsk, NIP: 5882261230, adres email: kontakt@aliro.pl, tel. 606-350-437 zwany dalej „Sprzedawcą”.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie aliro zwaną dalej „Klientem” może być osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 4. Do korzystania ze Sklepu aliro, w tym przeglądania asortymentu Sklepu aliro oraz składania zamówień niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient składający zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Klienci może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu aliro.

OFERTA:

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie aliro wykonywane są ręcznie, przy wykorzystaniu samodzielnie stworzonych projektów, do których prawo autorskie przysługuje jedynie Sprzedawcy. Z uwagi na unikatowość oferowanych produktów, poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe oraz szyte na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Szczegółowe informacje o produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Sklepu aliro.
 4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie aliro podane są w polskich złotych.
 5. Ceny produktów oferowanych w Sklepie aliro nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta (przed złożeniem zamówienia).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie aliro.
 7. Ilość oraz rodzaj produktów oferowanych w Sklepie aliro jest zmienna i podlega ciągłej aktualizacji.
 8. Sprzedawca może wprowadzić w Sklepie aliro różnego rodzaju promocje dotyczące cen oferowanych produktów oraz kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu aliro zdjęcia oraz opisy produktów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 10. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień ekranu w urządzeniu danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE:

 1. Aby założyć Konto w Sklepie aliro, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie aliro jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

ZAMÓWIENIA:

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie aliro jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu aliro.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu aliro (opcjonalnie);
  b) wybrać produkty będący przedmiotem zamówienia (wraz z wyborem rozmiaru oraz rodzaju bazy, jeśli dla danego produktu wybór jest konieczny), a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  c) kontynuować zakupu lub przejść do koszyka
  d) po wyborze formy dostawy, kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”
  e) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji
  f) jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić dane w formularzu zamówienia
  g) dokonać płatności za zamówienie.
 3. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu aliro, Klient informowany jest o łącznej kwocie zamówienia, na którą składają się:
 4. łączna cena wybranych przez niego produktów,
 5. łączny koszt dostawy wybranych przez niego produktów,
 6. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sklep aliro wysyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy plus czas dostawy.
 10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn losowych, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sklep aliro. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji lub odstąpić od Umowy sprzedaży.
 11. Zamówienia na towary realizowane są według kolejności ich złożenia.

PŁATNOŚĆ:

 1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w procesie składania zamówienia za pośrednictwem Przelewy24 lub poprzez Tradycyjny przelew bankowy.
 2. W przypadku niepowodzenia płatności należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu na konto bankowe Sprzedawcy:

PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska
ul. Galaktyczna 31E,
80-299 Gdańsk
Nr konta : 65 1140 2004 0000 3002 8322 5710 (mBank S.A.)
Tytuł : nr zamówienia wygenerowany w Sklepie aliro

 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

DOSTAWA:

 1. Towary zamówione w Sklepie aliro dostarczane są na terenie Polski.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem: Paczkomaty Inpost, Kuriera Inpost lub poprzez odbiór osobisty.
 3. Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą kurierską, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta.
 4. Koszty dostawy wynoszą: 15 zł w przypadku przesyłki wysłanej za pośrednictwem Paczkomaty Inpost, 18 zł w przypadku przesyłki wysłanej za pośrednictwem Inpost Kurier oraz 0 zł w przypadku odbioru osobistego.
 5. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 606-350-437, pod adresem Galaktyczna 31E, 80-299 Gdańsk Osowa.
 6. Nie ma możliwości płatności za pobraniem.
 7. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza Rachunek do zamówienia.
 8. Towar wysłany, a nie odebrany, który powróci na adres Sprzedawcy zostanie wysłany ponownie po opłaceniu przez Klienta kosztu powrotu towaru, oraz kosztu jego ponownej wysyłki. W przypadku rezygnacji z zamówienia po nie odebraniu zamówionego towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, pomniejszone o koszty wysyłki w obie strony (koszt wysyłki do kupującego oraz koszt powrotu paczki).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Klient może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Klient w tym celu składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 3. Oświadczenie może być przesłane pisemnie (wraz ze zwracanym towarem) na adres: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@aliro.pl.
 4. Klient niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar) wysyła Sprzedawcy towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwracany przez Klienta towar powinien być w formie niezmienionej oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Adres do zwrotu: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk
 6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 7. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z towarem, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na numer konta z którego Klient dokonał zapłaty, niezwłocznie (max 7 dni roboczych) od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta,
 8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
 9. W przypadku odstąpienia do umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: PRACOWNIA ALIRO Katarzyna Rogulska, ul. Hery 12/14, 80-299 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@aliro.pl
 2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie aliro towary.
 7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie aliro wykonywane są ręcznie, przy wykorzystaniu samodzielnie stworzonych projektów, do których prawo autorskie przysługuje jedynie Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, odwzorowywanie czy powielanie oferowanych w Sklepie aliro towarów, w tym również ich projektów może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu aliro bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

ZASADY BEZPIECZEŃŚTWA:

Drogi Kliencie zawsze pamiętaj, o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu zakupionych towarów. Nigdy nie zostawiaj niemowlęcia lub małego dziecka, bez nadzoru osoby dorosłej podczas noszenia akcesoriów do włosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom posiadającym konto w Sklepie aliro na adres email wskazany w procesie rejestracji, na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

POBIERZ PLIK PDF WRAZ ZE WZOREM OŚWIADCZENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1)